[GTOP] Mọi người có nghĩ rằng Choi Seunghyun(TOP) sẽ thích Gay chứ?

“HAHAHAHA, Tôi sẽ lăn ra chết vì cười mất, một ai đó đã gửi cho tôi câu hỏi và bằng chứng chứng minh TOP là gay/bixeual…vì thế, tôi đã tìm trên Naver vì tôi không nhớ rõ lắm,
Và…tôi tìm thấy cái này:

*Q: Mọi người có nghĩ rằng Choi Seunghyun(TOP) sẽ thích Gay chứ?

Continue reading “[GTOP] Mọi người có nghĩ rằng Choi Seunghyun(TOP) sẽ thích Gay chứ?”