[USUK][dj] FIFTY ONE

Tóm tắt nội dung: England trở thành tiểu bang thứ 51 của America. Kể từ đó, England phải sống trong sự bảo hộ chặt chẽ của America. France dường như cảm nhận được cuộc sống xiềng xích và khắc nghiệt của England. Nhưng biết sao được :))) Vì England tự nguyện rơi vào vòng tay của America và sự chiếm hữu của America thì quá bá đạo rồi :))

Continue reading “[USUK][dj] FIFTY ONE”