[USUK][dj] FIFTY ONE

Tóm tắt nội dung: England trở thành tiểu bang thứ 51 của America. Kể từ đó, England phải sống trong sự bảo hộ chặt chẽ của America. France dường như cảm nhận được cuộc sống xiềng xích và khắc nghiệt của England. Nhưng biết sao được :))) Vì England tự nguyện rơi vào vòng tay của America và sự chiếm hữu của America thì quá bá đạo rồi :))

1233_14566_17891010_110_21111_112131415

VUI LÒNG KHÔNG SHARE HOẶC POST LẠI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP

XIN CẢM ỚN!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s