[MY COMIC] KẾ HOẠCH GIẢM CÂN CỦA CHOI TOP

Continue reading “[MY COMIC] KẾ HOẠCH GIẢM CÂN CỦA CHOI TOP”

Advertisements

[BIG BANG] NEW YEAR (2015)

tumblr_nhge3shg7y1rkj23xo1_1280

VUI LÒNG KHÔNG SHARE VÀ POST LẠI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP

KHÔNG XÓA WATERMASK VÀ GIỮ NGUYÊN NGUỒN