[USUK][dj] BLOOMER (PART 1)

Continue reading “[USUK][dj] BLOOMER (PART 1)”

Advertisements

[USUK][dj] HAPPY NEW YEAR

QUÀ MỪNG NĂM MỚI CÁC CẬU NHÉ >0< SAU TẾT SẼ RẤT BẬN ĐÂY HUHU 

Continue reading “[USUK][dj] HAPPY NEW YEAR”

[USUK][dj] KNOCK UP SWEETIE (DÍNH BẦU)

England đang mang thai sao ?? America của chúng ta sẽ biết phải xoay sở như thế nào đây TT A TT

(Warn: nội dung truyện có 1 chút hư cấu =)) )

Continue reading “[USUK][dj] KNOCK UP SWEETIE (DÍNH BẦU)”