[USUK][dj] MR.KIRKLAND (No-Speech)

Continue reading “[USUK][dj] MR.KIRKLAND (No-Speech)”

Advertisements

[USUK][dj] WHO ENGLAND WILL FALL FOR (Short)

Continue reading “[USUK][dj] WHO ENGLAND WILL FALL FOR (Short)”

[USUK][dj] KNOCK UP SWEETIE (DÍNH BẦU)

England đang mang thai sao ?? America của chúng ta sẽ biết phải xoay sở như thế nào đây TT A TT

(Warn: nội dung truyện có 1 chút hư cấu =)) )

Continue reading “[USUK][dj] KNOCK UP SWEETIE (DÍNH BẦU)”